Montáž 10kW FVE na plechovú strechu

Viac fotografií: