Montáž FVE v obci Chorvátsky grob na plochú keramickú strechu.

Viac fotografií: