Základné informácie

Tepelné čerpadlo zem- voda pracuje na podobnom princípe ako ostatné typy tepelných čerpadiel.

Vďaka relatívne konštantnej teplote zeme počas roka má tepelné čerpadlo zem- voda priaznivé výkonové koeficienty.