Princíp tepelného čerpadla v rodinnom dome.

Aký je princíp tepelného čerpadla? Ako funguje a čo stojí za jeho obrovskou účinnosťou, ktorá môže dosahovať až 350%?


Ako funguje tepelné čerpadlo a odkiaľ berie teplo

Tepelné čerpadlo funguje tak, že odoberá teplo z jedného prostredia a prenáša ho do prostredia druhého. Konkrétne z vonkajšieho prostredia cez vykurovaciu sústavu do domácnosti alebo iného vykurovaného objektu. Tepelných čerpadiel existuje niekoľko druhov podľa toho, aké prostredia na prenos tepla využívajú.

S ohľadom na porovnanie výhod a nevýhod rôznych druhov tepelných čerpadiel sa v Česku teší najväčšej obľube variant vzduch-voda, ktorá má skvelý pomer cena/výkon na vykurovanie rodinných domov a zároveň je nenáročná na inštaláciu. Práve preto sa vo Woltair zameriavame na montáž výhradne tepelných čerpadiel vzduch-voda, a to od rôznych svetových výrobcov (ich prehľad nájdete na stránke s recenziami tepelných čerpadiel).


Princíp tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo využíva na prenos tepla špeciálne teplonosné médium (chladivo), ktoré má extrémne nízky bod varu. To prúdi v uzavretom chladivovom okruhu, mení svoje skupenstvo a postupne prechádza štyrmi fázami:

 - výparník

 - kompresor

 - kondenzátor (tepelný výmenník)

 - expanzný ventil


Vo výparníku chladivo prechádza odparovaním do plynného skupenstva. Pri odparovaní odoberá chladivo energiu z okolitého prostredia a uchováva ju v sebe. Aby mohlo túto energiu odovzdať vode, ktorá prúdi vo vykurovacej sústave, musí skondenzovať. K tomu dôjde tak, že zvýšime jeho teplotu nad teplotu kondenzácie a súčasne nad teplotu vykurovacej vody, ktorú chceme zohriať. To dosiahneme v kompresore, kde zvýšime tlak, a tým aj teplotu chladiva. Tým vzniká sýta para. V kondenzátore potom dochádza ku kondenzácii chladiva (plyn sa mení na kvapalinu) a ohrevu vykurovacej vody. Chladivo v kvapalnom skupenstve potom putuje cez expanzný ventil späť do výparníka, kde sa odparuje opäť na plyn, a celý proces sa opakuje.