Napojenie Tepelného čerpadla na existujúci systém vykurovania. Rodinný dom Hviezdoslavov , tepelné čerpadlo Nibe.

Viac fotografií: