Výmena zdroja chladu na BD Bazová, Bratislava

Viac fotografií: