Napojenie Tepelného čerpadla na existujúci systém vykurovania. Rodinný dom Šamorín , tepelné čerpadlo AC - heating.

Viac fotografií: